Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu rozpoczął swoją działalność w marcu 2014r. Przeznaczony jest dla 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. WTZ jest placówką pobytu dziennego.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu 1

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 15:00. Uczestnicy dowożeni są do Warsztatu i odwożeni do miejsca zamieszkania samochodem służbowym w ramach działań Warsztatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu 2

Osoby z niepełnosprawnością biorą udział w zajęciach prowadzonych w 6 pracowniach: kulinarnej, artystycznej, usprawniania ruchowego, wikliniarskiej, komputerowej oraz hortiterapeutycznej.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu 3

W placówce wprowadzone są również zajęcia z psychologiem i pielęgniarką. WTZ w Mirosławiu realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz rehabilitację medyczną z zakresu opieki pielęgniarskiej. Oprócz rehabilitacji celem WTZ jest promowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku osób z niepełno sprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu 4

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywała się m.in. poprzez:

  • Ogólne usprawnianie;

  • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;

  • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych do życia;

  • Poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;

  • Rozwój psychofizycznych sprawności niezbędnych do pracy;

  • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.

 

Adres: ul. Piotrowska 4a, Mirosław,
09-472 Słupno
Telefon: 514 131 261
e-mail: wtzmiroslaw@gmail.com

WTZ Mirosław | Facebook

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu