Klub ,,Senior+’’ w Łęgu Probostwie

Na potrzeby realizacji zadania publicznego zaadoptowano pomieszczenie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie. Został przeprowadzony remont, mający na celu dostosowanie budynku do potrzeb Klubu ,,Senior+’’ . Kolejnym etapem było wyposażenie pomieszczeń w sprzęty ułatwiające funkcjonowanie placówki.

 • Funkcjonowanie placówki min. 2 dni w tygodniu w godz. 14:00-19:00. Seniorzy pod okiem instruktora przygotowują ciepły posiłek w ramach terapii zajęciowej;

 • Świadczenia związane z kulturą tj. wyjazdy do kina, teatru, a w szczególności wspólne warsztaty z dziećmi i innymi seniorami;

 • Świadczenia związane z kulturą tj. wyjazdy do kina, teatru, a w szczególności wspólne warsztaty z dziećmi i innymi seniorami;

 • Działania pracowni kulinarnej i artystycznej;

Klub ,,Senior+’’ 1
 • Nieodpłatne korzystanie uczestników z pracowni usprawniania ruchowego w pobliskim Warsztacie Terapii Zajęciowej;

 • Wsparcie w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych;

 • Pomoc udzielana seniorom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego np. udzielenie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami itp.;

 • Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie podstawowym, w zależności od potrzeb będzie także psycholog.

Klub ,,Senior+’’ 2

Czas wolny

Czas wolny organizowany jest przez 3 instruktorów (kierownika, instruktora terapii zajęciowej, animatora/opiekuna osób starszych), posiadających doświadczenie w pracy ze starszymi osobami. Jako jednostka samorządowa jesteśmy w stanie zagwarantować nieodpłatne dowożenie uczestników do klubu, w szczególności osobom mającym trudności w poruszaniu się. W Klubie "Senior+" czynnie działa pracownia kulinarna, artystyczna oraz hortiterapeutyczna. Uczestnicy Klubu biorą także udział w zajęciach fizjoterapeutycznych.

Uczestnicy klubu będą mieli do dyspozycji następujące pomieszczenia:

 • ogólnodostępne wyposażenie w stoły i krzesła pełniące funkcje Sali spotkań połączone z pomieszczeniem TV klubowym;

 • kuchenne wyposażenie w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków przygotowywanych przez seniorów wraz z instruktorem, pomieszczenie będzie wyposażone także w jadalnię;

 • szatnia dla seniorów;

 • łazienka wyposażona w 2 toalety (oddzielna dla kobiet i mężczyzn). Każda z nich wyposażona w umywalkę;

Wsparciem zostało objętych 15 osób. Całkowita wartość zadania 258.014,90 zł., dotacja w kwocie 148.896,00zł. Realizacja 01 kwietnia 2018r. do 15 października 2018r.

Klub ,,Senior+’’ - Czas wolny