Hotel dla bezdomnych psów

Spółdzielna Socjalna Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" prowadzi od grudnia 2015 "Hotel dla bezdomnych psów" w Małej Wsi. Głównym celem tego miejsca jest zapewnienie domu dla maksymalnie 35 bezdomnych psów z 3 gmin. Hotel przyjmuje zagubione, zabłąkane lub bezdomne psy z terenów gmin: Słupno, Radzanowo
i Mała Wieś, po otrzymaniu stosownego zlecenia z Urzędów w/w gmin.

Po przyjęciu do Hotelu zwierzęta są szczepione oraz udzielana jest im niezbędna pomoc weterynaryjna.

Hotel dla bezdomnych psów 1

Podstawowe zadania "Hotelu dla bezdomnych psów w Małej Wsi" to:

  1. przyjmowanie, przetrzymywanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami
    z terenu gmin: Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Bodzanów,
  2. zapewnianie przebywającym w Hotelu psom właściwych warunków utrzymania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami, a także zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
  3. nadawanie psom imion,
  4. poddawanie zabiegom sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt w Hotelu,
  5. przekazywanie zwierząt do adopcji nowym opiekunom,
  6. popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt oraz właściwej opiece, odpowiedzialności i obowiązkach właścicieli wobec nich,
  7. organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Hotelu.
Hotel dla bezdomnych psów 2

Od początku istnienia Hotelu czynnie działa przy nim wolontariat, który zajmuje się szerokorozumianą adopcją bezdomnych zwierząt (przed adopcją wolontariusze bądź pracownicy sprawdzają nowe miejsce oraz samą osobę zainteresowaną, następnie podpisywana jest umowa, po kilku dniach lub tygodniach odbywa się niezapowiedziana kontrola nowego domu zwierzęcia).

HOTEL dla bezdomnych psów - Mała Wieś | Facebook

Hotel dla bezdomnych psów 3